Sandis Tomiņš

Tehniskā nodrošinājuma departamenta direktors – Tehniskā nodrošinājuma departments